Kezdőlap / Tagjaink

Biernaczky Szilárd

BSZ

A Babits fémjelezte újpesti Könyves Kálmán Gimnáziumban végezte a középiskolát. Szolfézs-zeneelmélet diplomát szerzett (1964–1967) a Bartók Béla Szaktanárképzőben. Ezzel párhuzamosan olasz szakon végzett tanulmányokat (1965-1970) az ELTE-n. Ezt követően az ELTE lapjához (Egyetemi lapok) került, előbb munkatársként, majd 1973-tól felelős szerkesztőként. Tálasi István professzor invitálására elvégezte a néprajz szakot (1972–1976). Utóbb, kiegészítő formában a magyar szakot is (1980, abszolutórium).

1970-től négy éven át Kardos Tibor megbízásából a Filológiai Közlöny technikai szerkesztője. 1982-ben a Regionális Földrajzi Tanszékre került főmunkatársnak. Itt megalapította az ELTE Afrikai Kutatási Programot, amely kiadványok és hazai rendezvények mellett három nagy sikerű nemzetközi konferenciát rendezett (1982, 1984, 1989).

1993-ban megalapította a Mundus Magyar Egyetemi Kiadót, miközben tanítani kezdett a Károli Gáspár Református Egyetemen. 2002-től szenior előadó az ELTE BTK különféle tanszékein. Az általa alapított Mundus Magyar Egyetemi Kiadó 2010-ben financiális problémák okán megszűnt. Feleségével együtt utóbb bejegyezte a Mundus Novus Kft-t, amely, ma már szűkebb formában, főleg afrikai és olasz témájú műveket jelentet meg.

2012-től fő tevékenysége az általa megálmodott és alapított Magyar Afrika Tudástár elektronikus könyvtár volt, amely a Magyar Afrika Társaság támogatásával terebélyesedett. (2019-ben azonban financiális problémák folytán további bővítése megszűnt.) Életpályája során ötször járt Olaszországban ösztöndíjjal. Kétszer angliai magánúton, majd egy – DAAD ösztöndíjjal Németország egyetemein (Bayreuth, Berlin, Frankfurt, München) már afrikai témákkal foglalkozhatott. 1990-ben emelt szintű doktorátust szerzett Debrecenben. 1996-ban védte meg kandidátusi dolgozatát.

Biernaczky Szilárd

  • : Budapest, 1944
  • : költő, műfordító
  • : Magyar afrikanisztikai bibliográfia (2013, e-könyv, Magyar Afrika Tudástár) Afrika Magyarországon – Magyarok Afrikában. Első kötet (2017, e-könyv, Érd, Mundus Novus Könyvek) Egy elektronikus könyvtár születése – Magyar Afrika Tudástár (szerk.: B. Wallner Erikával, 2017, Érd, Mundus Novus Könyvek) Jan Vansina: A szájhagyomány. Tanulmány egy történelmi módszerről, 2019, Érd, Mundus Novus Könyvek (szerk., bev., interjú, bibliográfiák) Tinguidji, Boûbacar – Seydou, Christiane: Szilamaka és Pullori – fuláni hőseposz, 2020, Érd, Mundus Novus Könyvek (elő- és utószó, ford, szerk.) Az afrikai népek szájhagyományai. Adalékok az Európán kívüli kultúrák szóművészetének vizsgálatához (2020, Érd, Mundus Novus Könyvek)
  • : Magyar Rádió Nívódíja (1977) Bárdos Lajos emlékérem (1989) Kós Károly-díj (2001) NKA alkotói ösztöndíj: Izibongo vagy oriki (2007) Iroko Award életműdíj (2012)