Kezdőlap / Tagjaink

Toldi Éva

toldi eva

Magyar nyelv és irodalom szakos tanári oklevelet szerzett az Újvidéki Egyetem Magyar Tanszékén 1984-ben; ugyanott 1991-ben elnyerte az irodalomtudományok magisztere, majd 2007-ben az irodalomtudományok doktora címet.

Az újvidéki Híd folyóirat szerkesztője1984-től 1999-ig, 1984 és1995 között az újvidéki Forum Könyvkiadó szerkesztője, majd 2002-ig igazgatója. Ezt követően a belgrádi Tankönyvkiadó Intézet szerkesztője, 2008-tól az Újvidéki Egyetem Magyar Tanszékén dolgzik. Egyetemi rendkívüli tanár, vajdasági magyar irodalmat és verstant tanít, valamint a Szerb Nyelv és Irodalom Tanszéken szerb nyelven vajdasági magyar irodalmat és szerb–magyar kapcsolattörténetet.

2011-től a Hungarológiai Közlemények c. tudományos folyóirat főszerkesztője.

  • : Topolya, 1962
  • : irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő, egyetemi tanár
  • : Önértésváltozatok, identitástapasztalatok (tanulmányok, zEtna Kiadó, Zenta, 2015) Egyetlen történeteink (esszék, tanulmányok; Felsőmagyarország Kiadó, Miskolc, 2010) A múltreprezentáció lehetőségei (tanulmány; Forum, Újvidék, 2008) „Összetartozó neszek” (tanulmányok, kritikák; Forum, Újvidék, 1997) Herceg János (monográfia; Forum, Újvidék, 1993)
  • : Sinkó Ervin Irodalmi Díj, 1991 Móricz Zsigmond-ösztöndíj, 1995 Herceg János Irodalmi Díj, 1998 Bertha Bulcsu Emlékdíj, 2015
  • : evatoldi@ff.uns.ac.rs