Kedves Érdeklődők, kedves Leendő Diákunk!

A Magyar Írószövetség 2008-ban indította útjára Íróiskoláját. Azóta fokozódó érdeklődés és sajtófigyelem övezi. 2011 szeptemberétől megújult tematikával vette kezdetét a képzés. Arra törekszünk, hogy lehetőleg minél változatosabb kurzusokat indítsunk, kitekintve a színház, a film, a zene, a műfordítás stb. világába is.

Abból a célból hoztuk létre az Íróiskolát, hogy az irodalom, az írás művészete iránt fogékony tollforgatók jobban elmélyülhessenek e művészeti ág illetve hivatás szakmai fortélyaiban.

Azzal mindnyájan tisztában vagyunk, hogy a kultúra befogadása, gyakorlása, építése tesz emberré minket. A kultúra ismerete nélkül nem csupán hazánkat nem ismerhetjük meg, de önmagunkat sem vagyunk képesek meghatározni. Ezen belül az írott szó kultúrája csaknem mindennek az alapja. Sokszor bele sem gondolunk abba, mi mindent meghatároz. Ha nem volnának írók, ha nem volna irodalom, idővel be lehetne zárni a színházak felét, a filmgyártást pedig a felére csökkenthetnénk. Az írott szó kultúrája a forrása a művészettörténésznek is, aki a képzőművészetet, a zenekritikusnak is, aki a zeneműveket értelmezi és népszerűsíti. A költőtől a médiában dolgozókon át a politikai beszédeket fogalmazóig meglehetősen széles tehát a paletta. Mégis ez az egyetlen, ráadásul az anyanyelvbe legmélyebben beágyazott és abból táplálkozó, művészeti ág, amelynek nincs felsőoktatási intézménye. A bölcsészkarok csupán egy humán műveltség átadására vannak berendezkedve, az íráskészség fejlesztésére nincsen kapacitásuk. De tovább megyek, orvosok, jogászok, tudósok kerülnek pályára úgy, hogy képtelenek, egyébként szakmailag sokszor kiváló, szakkönyveik nyelvtani, stilisztikai és esztétikai szinten is elfogadható megfogalmazására.

 

 

 

Mindennek részbeni kompenzálására jött létre az Íróiskola. Hogy a Magyar Írószövetség tagjainak, továbbá jeles vendégelőadók tudására építve egy olyan alapműveltség meghódításához és elsajátításához nyújtson segítséget, amely voltaképpen az élet majdnem minden területén hasznosítható.

Mindezzel együtt természetesen iskolánkba elsősorban olyan diákok iratkoznak be életkortól és foglalkozástól függetlenül, akik már maguk is írnak. Vagy az asztalfióknak, vagy a barátoknak, netán egy-egy könyvük is megjelent már. Az egyetemistától a marketingmenedzseren át a nyugdíjas pedagógusig sok mindenki megfordult nálunk, senki nem bánta meg, sőt, egy-egy évfolyam szinte baráti-alkotói közösséggé kovácsolódott. Az egykori elsősök, a képzési időn túl, még a harmadik évben is összejártak, és mind a mai napig egy közösen létrehozott honlapot szerkesztenek  Kárókatona  címmel, amelyhez nemegyszer már neves írókat is megnyernek maguknak. Az eddigi diákjaink közül többen országos folyóiratok és antológiák hasábjain is fel-feltünedeznek. Van, akinek első regénye, másoknak verseskötetük, novellafüzérük látott napvilágot szépirodalmi könyvkiadónál. De természetesen azok is hűek maradnak az iskolához vagy épp a saját évfolyamuk közösségéhez, akik nem dédelgetnek magukban irodalmi ambíciókat.

Előadást tartott már nálunk mások mellett Bereményi Géza, Csukás István, Fehér Béla, Ferdinandy György, Iancu Laura, Illyés Mária, Jókai Anna, Kányádi Sándor, Kiss Judit Ágnes, Lackfi János, Szakonyi Károly, Szálinger Balázs, Temesi Ferenc.

Szentmártoni János
A Magyar Írószövetség elnöke
Budapest, VI. Bajza utca 18. Levelezési cím: 1397 Budapest Pf. 546. Telefon: 3228-840 / Fax: 321-3419 E-mail: iroiskola@iroszovetseg.hu