A Magyar Írószövetség, mint a legrégebbi és legnagyobb írószervezet, az Alapszabályában is lefektetetett történelmi hagyományaihoz és morális felelősségvállalásához hűen, méltóképpen kíván megemlékezni az 1956-os forradalomról.

Köztudott, hogy a magyar írók milyen fontos szerepet játszottak a forradalom szellemi előkészítésében, Bajza utcai székházuk egyik, mára már kultikussá vált helyszíne volt az eseményeknek. Valljuk, hogy 1956 erkölcsi és szellemi örökségét a kultúra, az irodalom eszközeivel lehet leginkább megőrizni az utókornak, közel hozni az ifjúsághoz. Mindez arra ösztönzött minket, hogy egész programsorozattal emlékezzünk a 60. évforduló alkalmából, a szakmai megmozdulásokon túl különös hangsúlyt fektetve arra, hogy a közönség lehetőleg legszélesebb körét is megszólítsuk, s azon belül azifjúság nyelvén és eszközeivel is szóljunk közelmúltunk egyik legfontosabb eseményéről, testközelbe hozva a forradalom irodalmi vonatkozásait a legfiatalabbak számára.

Mindez az 1956-os Emlékbizottság támogatásával A magyar szabadság éve elnevezésű programsorozat keretében valósul meg. A programok tartalmi előkészítésére és folyamatos felügyeletére szervezetünk 2015 decemberében emlékbizottságot hívott össze, amelynek tagjai: Erős Kinga kritikus, kiadóigazgató, a Magyar Írószövetség titkára és elnökségi tagja, Kiss Gy. Csaba irodalom- és művelődéstörténész, egyetemi tanár, Lezsák Sándor költő, a Magyar Országgyűlés alelnöke, Salamon Konrád történész, az MTA doktora, Szentmártoni János költő, a Magyar Írószövetség elnöke. Ezen a weblapon folyamatosan tájékoztatjuk látogatóinkat és olvasóinkat '56-os programjainkról, kiadványainkról, pályázatainkról. Ezzel párhuzamosan kísérjék figyelemmel Facebook-oldalunkat is.

 

A Magyar Írószövetség Emlékbizottsága