Kezdőlap / Tagjaink

Szondi György

250_Szondi_Gyorgy

1960 és 1964 között a pécsi Nagy Lajos Gimnáziumban végezte középiskolai tanulmányait. Már előtte is, de a gimnáziumi beiratkozásánál még komolyabb nehézségeket okozott számára a származása. Érettségi után dolgozott uránbányászként, újságkihordóként, könyvtárosként, majd 1967-ben, levelező tagozaton kezdte meg az egyetemet. A magyar-könyvtár szakból az utóbbit, amint lehetősége nyílt rá, lecserélte bolgárra, és nappali tagozatra iratkozott. A diplomáját 1974-ben kapta kézhez. 1975-től az Országos Idegennyelvű Könyvtár (akkori nevén Gorkij Könyvtár) volt a folyamatos munkahelye, főkönyvtáros és főtanácsos, amikor 2007-ben nyugdíjba vonul. Mindeközben 1975-től 1979-ig a szófiai Kliment Ohridszki Tudományegyetemen magyar lektor, majd 1981-ben ugyanott az újonnan nyíló magyar szak vendégtanára. 1980-tól tíz éven át az Európa Könyvkiadó bolgár irodalomért felelős teljes jogú szerződéses szerkesztője. 1981 és 1984 között az MTA aspiránsa Szófiában. 1984-ben védi meg kandidátusi disszertációját, bolgár nyelven. 1999-től 2004-ig a Szófiai Magyar Kulturális Intézet igazgatója és a magyar nagykövetség kulturális tanácsosa. 2004 és 2009 között az Ohridai Szent Kelemen Egyetem vendégdocense.

Bulgáriában az irodalmat szerető emberek saját költőjüknek tartják Szondit (Djord Szondi néven jelennek meg bolgár nyelvű versei, írásai, kötetei), de talán az alkotóművészinél is jelentősebb irodalomtörténészi és kulturális szervezői megbecsültsége.

1994 és 1999 között a POLISZ folyóirat főszerkesztő-helyettese, majd főszerkesztője, 1999-től 2003-ig a Masszi Kiadó ügyvezetője, 1999-től a Napút főszerkesztője, 2003-2016 a Napkút Kiadó vezetője.

A Világirodalmi Lexikonba közel 200 szócikket írt bolgár írókról, irodalomról. Összességében mintegy 400 szerzőtől 11 ezer oldalnyi prózát.

  • : Író
  • : Magyar nyelvkönyv bolgárok számára (társzerzőségben, Szófia, 1982) Magyar-bolgár társalgási szótár (társszerzőségben, Szófia, 1984) Pripada diagonalat (Alél az átló) (versek, Szófia, 1992) Értem, értem, értem? (versek, Kráter Műhely Egyesület, Budapest, 1994) Za ek vam (versek, Szófia, 1996) Hunbolg (vegyes műfajú írások magyar nyelven, előkészületben) Balgarszkijat i ungarszkijat glagol (A bolgár és a magyar ige) (monográfia, előkészületben) Kniga za Szondi (Szondi-könyv) (vegyes műfajú írások, előkészületben)
  • : 1300 Éves Bulgária Díj (1981) Cirill és Metód Érdemrend (1985) Bolgár Tudományos Akadémia Marin Drinov Díja (2001) Veliko Tirnovó-i Szent Cirill és Szent Metód Egyetem díszdoktora (2002) Bolgár Fordítószövetség Sztojan Bakardzsiev Díja (2003) Bolgár Oktatási Minisztérium Otec Paiszij Érdemérme (2006) Bolgár Nemzeti Rádió Arany Ébresztő Díja (2007) József Attila díj (2015)