A Magyar Írószövetség szervezeti felépítése

Alapszabály letöltése

Elnök
Titkár
Az Elnökség tagjai
Elnökségi iroda

 

Szentmártoni János

 

Erős Kinga

Ács Margit
Falusi Márton
Iancu Laura
Kiss Gy. Csaba
Mezey Katalin
Vasy Géza

Titkárság: Schumethné Molnár Beáta 
Gazdasági munkatárs: Peller Zsuzsa
Ügyviteli munkatárs: Erdélyi Dániel

A Magyar Írószövetség Választmánya (2010. 11. 27-től)

 • Ács Margit
 • Ágh István
 • Albert Gábor
 • Alexa Károly
 • Ambrus Lajos
 • Bágyoni Szabó István
 • Bertha Zoltán
 • Czigány György
 • Csender Levente
 • Csontos János
 • Dobozi Eszter
 • Ekler Andrea
 • Elek Tibor
 • Erős Kinga
 • Falusi Márton
 • Farkas Árpád
 • Fázsy Anikó
 • Fekete Vince
 • Ferenczes István

 • György Attila
 • Iancu Laura
 • Jókai Anna
 • Kalász Márton
 • Karátson Gábor
 • Kiss Gy. Csaba
 • Kocsis István
 • Kodolányi Gyula
 • Kovács István
 • L. Simon László
 • Mezey Katalin
 • Monostori Imre
 • Nagy Gábor
 • Oláh János
 • Papp Endre
 • Papp Tibor
 • Pécsi Györgyi
 • Rózsássy Barbara
 • Sarusi Mihály

 • Sebeők János
 • Serfőző Simon
 • Sturm László
 • Sutarski Konrad
 • Szakolczay Lajos
 • Szalay Károly
 • Szentmártoni János
 • Szigethy Gábor
 • Szondi György
 • Szörényi László
 • Tari István
 • Temesi Ferenc
 • Tóth Erzsébet
 • Tóth Éva
 • Vári Fábián László
 • Vasy Géza
 • Vathy Zsuzsa
 • Végh Attila

Szakosztályok (2011.05.30-tól):

Avantgárd Szakosztály - Bohár András Kör
Drámai és Filmforgatókönyv-írói Szakosztály
Gyermek és Ifjúsági Szakosztály

Elnök: Szombathy Bálint
Titkár: Petőcz András
Elnökségi tagok: Juhász R. József, Nagy Pál, Németh Péter Mikola, Papp Tibor, Szűgyi Zoltán

Elnök: Szakonyi Károly
Elnökségi tagok: Dobai Péter, Ébert Tibor, Györffy László †, Kocsis István, Tóth-Máthé Miklós
(tisztújítás 2011 őszén)

Elnök: Rigó Béla
(tisztújítás 2011 őszén)

Költői Szakosztály
Kritikai Szakosztály
Műfordítói Szakosztály

Elnök: Turczi István
Elnökségi tagok: Czigány György, Dobozi Eszter, Tóth Éva, Végh Attila

Elnök: Vasy Géza
Elnökségi tagok: Ekler Andrea, Elek Tibor

Elnök: Zsille Gábor
Elnökségi tagok: Király Farkas, Szenyán Erzsébet, Szénási Ferenc, Szondi György

Prózai Szakosztály
SF Irodalmi Szakosztály
Szociográfiai Szakosztály

Elnök: Oláh János
Elnökségi tagok: Ambrus Lajos, Bartis Ferenc †, Bognár Antal, Tóth Sándor
(tisztújítás 2011 őszén)

Elnök: Dr. S. Sárdi Margit
Titkár: Képes Gábor
Elnökségi tagok: Antal József, Németh Attila, Szélesi Sándor
Elnök: Oláh János
Elnökségi tagok: Beke György †, Ircsik Vilmos, Pethő László
(tisztújítás 2011 őszén)

Bizottságok:

Felügyelő Bizottság
Tagfelvételi Bizottság
Közgyűlés-előkészítő Bizottság

Báger Gusztáv
Benke László
Kelemen Erzsébet

átszervezés alatt, adatok később!

Erős Kinga
Oláh János
Szakolczay Lajos

Területi csoportok:

MÍ Dél-dunántúli Írócsoportja
MÍ Közép-dunántúli Írócsoportja
MÍ Észak-magyarországi Írócsoportja
MÍ Délvidéki Írócsoportja
(További csoportok létrehozása folyamatban)