Budapest, VI. Bajza utca 18. Levelezési cím: 1397 Budapest Pf. 546. Telefon: 3228-840 / Fax: 321-3419 E-mail: titkarsag@iroszovetseg.hu / © 2011 design:gzsg