2013 - 02 - 13

Móricz Zsigmond Irodalmi Ösztöndíj

Jelen pályázati felhívás - költségvetés-technikai okok miatt - kivételesen 6 hónapra, 2013 első félévére vonatkozik (január-június). Az első félévi ösztöndíjat elnyerő pályázók a sikeres félévi beszámolót követően lehetőséget kaphatnak az ösztöndíj második félévi folytatására.

Az ösztöndíj célja 
Az ösztöndíj célja, hogy tehetséges fiataloknak segítséget nyújtson a pályakezdéshez, kedvező feltétételeket teremtsen a magas színvonalú alkotó tevékenységhez.

Pályázhatnak: 
Azok az 1977. január 1. után született írók, irodalmárok, akik eddig színvonalas orgánumokban, szakmai színtereken megjelentek. Már publikált kötet megléte előnyt jelent. Korábbi ösztöndíjasok is pályázhatnak abban az esetben, amennyiben az előző ösztöndíjuk lejárta óta eltelt öt év, és a korhatárnak még megfelelnek. (Utolsó sikeres pályázati év: 2007) Egy évnél hosszabb időszakra vonatkozó terveket a kuratórium nem támogat.

Nem nyújthat be pályázatot, aki az ösztöndíj ideje alatt központi költségvetési forrásból egyéb ösztöndíjban (például az NKA alkotói támogatása) vagy egyéb támogatásban, illetve aki MASZRE alkotói támogatásban részesül. PhD-témával nem lehet pályázni.

Ösztöndíjban részesülhet évente: maximum 13 fő

Az ösztöndíj időtartama: 6 hónap (mely további 6 hónappal meghosszabbítható)

Az ösztöndíj összege: bruttó 100.000 Ft/hó

Az ösztöndíj az SZJA-törvény alapján nem minősül adómentes jövedelemnek, ennek megfelelően a hatályos jogszabályi előírások szerinti számfejtést követően kerül kifizetésre.

A pályázat nyelve: magyar

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:

1. Adatlap (hiánytalanul kitöltve és aláírva)
2. Nyilatkozat (hiánytalanul kitöltve és aláírva)
3. Szakmai önéletrajz - aláírva
4. Munkaterv (az alkotói elképzelés rövid leírása)
5. Publikációs jegyzék
6. 5-10 oldalnyi szövegmutatvány a tervezett kéziratból vagy eddig megjelent munkákból
7. Nem kötelező, de csatolható a szakma elismert képviselőjének/képviselőinek ajánlása

(A pályázati adatlap és nyilatkozat a pályázati felhívás része, amely letölthető a www.pim.hu, illetve awww.emmi.gov.hu honlapokról.)

A pályázat benyújtása két megjelenési formában szükséges: 
1. 2 nyomtatott példányban a Petőfi Irodalmi Múzeumhoz (1053 Budapest, Károlyi M. u. 16.) postai úton, vagy személyesen hétköznap, munkaidőben 9-18 óráig, és
2. elektronikus úton, csatolt fájlként a moricz13@pim.hu e-mail címre.

Beadási határidő: 2013. március 11. (hétfő) 18 óráig

Hiánypótlás: 
Hiánypótlásra a pályázati beérkezési határidő után nincs mód.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben: 
- a pályázati feltételeknek nem felel meg
- hiányos a mellékelt dokumentáció
- az adatlap/nyilatkozat hiányos, nincs aláírva vagy a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz,
- határidőn túl történik a benyújtása

A pályázat elbírálása 
A pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kinevezett, a PIM által működtetett szakértői kuratórium bírálja el. Az ösztöndíj odaítéléséről vagy visszavonásáról a kuratórium dönt, 30 napon belül.

A kuratórium tagjai: Balogh Endre (a József Attila Kör delegáltja), Csepregi János (a Fiatal Írók Szövetsége elnökségi tagja), Györe Balázs (a Szépírók Társasága alelnöke), Kollár Árpád (a Fiatal Írók Szövetsége elnöke), Sopotnik Zoltán (a József Attila Kör elnökségi tagja), Szentmártoni János (a Magyar Írószövetség elnöke).

A szakmai döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs, esetleges formai kifogásokat a döntés kézhezvételétől, illetve nyilvánosságra hozatalától számított 15 napon belül a PIM főigazgatóságára lehet benyújtani.

A PIM az eredményről a döntést követő 15 napon belül elektronikus úton valamennyi pályázót értesíti, és a nyertes pályázók névsorát a www.pim.hu honlapon közzéteszi.

Az értékelés szempontjai 
A pályázó szakmai előélete, a beadott szövegmutatvány és munkaterv minősége.

Szerződéskötés 
A nyertes pályázóval a MANK ösztöndíjszerződést köt.

Az ösztöndíj kifizetése 
Az ösztöndíj folyósításáról a Magyar Államkincstáron keresztül az MANK gondoskodik.

Beszámolási kötelezettség 
Az ösztöndíjasok munkatervük megvalósításáról, eredményeikről kötelesek beszámolni.

Az ösztöndíjat elnyert alkotóknak az ösztöndíjas időszak folyamatban lévő teljesítményéről, az alkotás aktuális állapotáról és a munka további menetéről készített beszámolót (feltüntetve az alkotóházi elhelyezésre vonatkozó igényét), valamint az ösztöndíj elnyerése előtt nem publikált szöveget (legalább 5 A/4-es oldal) kell elküldenie 2013. június 7-ig elektronikus úton a gaspargy@pim.hu e-mail címre.

A kuratórium az ösztöndíjat az elnyert ösztöndíjas időszak elteltével bemutatott beszámoló elbírálása alapján meghívásos pályázattal további féléves intervallumra meghosszabbíthatja.

A MANK jóvoltából a 2013-as Móricz Zsigmond irodalmi ösztöndíjasok (az azt igénylők) egyenlő arányban ingyenes elhelyezést (szállás + reggeli) nyernek a szigligeti alkotóházban (előzetesen egyeztetett időpontban).

Az ösztöndíj megvonható vagy részlegesen visszatartható, a nyilatkozatban és a szerződésben foglaltak szerint.

Az ösztöndíj-támogatás feltüntetésének kötelezettsége 
Az ösztöndíjas az ösztöndíjjal támogatott munkáinak publikálása esetén köteles az ösztöndíj nevét feltüntetni.

A pályázatbeadással kapcsolatos további információ: 
Gáspár György muzeológus, Petőfi Irodalmi Múzeum
gaspargy@pim.hu (317-3611/253-as mellék)

Józsa Kitty, Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.
kitty.jozsa@alkotomuveszet.hu (356-7444/107-es mellék)

Budapest, 2013. február 7.


« Vissza a hírekhez «