Kezdőlap / Tagjaink

Bertha Zoltán

Sárospatakon érettségizett, a debreceni KLTE-n végzett magyar–angol szakot, 1978-tól a Magyar Irod.tört. Int. munkatársa, itt doktorált (1982, PhD: 1994) és habilitált (2008), 1990-94 között országgyűlési képviselő, majd a Károli Gáspár Ref. Egyetem docense. Tagja az MTA Köztestületének, a Magyar Írószövetség Választmányának, az MMA Művészetelméleti Tagozatának; s irodalmi folyóiratok szerkesztőbizottságának (Holnap 1990-93; Alföld 1991-93; Magyar Élet 1993-95; Agria 2008-tól; Stádium 2013-tól).

  • : Szentes, 1955
  • : Kritikus, irodalomtörténész, esszéíró, szerkesztő
  • : Nemzet a csillagokban (tanulmányok, Bp., Lucidus Kiadó, 2016) Erdély felől (tanulmányok, Bp., Lucidus Kiadó, 2013) Erdély felé – Esszék, tanulmányok, vallomások (Bp., Cédrus Művészeti Alapítvány–Napkút Kiadó, 2012) Sorsmetszetek (tanulmányok, Bp., Kortárs Könyvkiadó, 2012) „Székely Homérosz” – Tanulmányok Tamási Áronról (Bp., Kairosz Kiadó, 2012) Sorsjelző – Tanulmányok, esszék, kritikák (Miskolc, Felsőmagyarország Kiadó, 2006) Erdélyiség és modernség – Irodalmi tanulmányok (Csíkszereda, Pallas-Akadémia Könyvkiadó, 2006) Fekete-piros versek költője – Kányádi Sándor (monográfia, Bp., Hungarovox Kiadó, 2006) „Világképteremtő enciklopédizmus” – Tanulmányok Németh Lászlóról (Bp., Kairosz Kiadó, 2005) Sorsbeszéd (tanulmányok, Pomáz, Kráter Műhely Egyesület, 2003) Sorstükör (tanulmányok, Miskolc, Felsőmagyarország Kiadó, 2001) Sütő András (monográfia, Pozsony, Kalligram Könyvkiadó, 1995; 1998) Arcvonalban – A közélet színterein 1980–1994 (esszék, publicisztikák, Debrecen, Inter Leones Kiadó, 1994) Gond és mű – Tanulmányok az erdélyi magyar irodalom köréből (Bp., Széphalom Könyvműhely, 1994) Bálint Tibor (monográfia, Bp., Akadémiai Kiadó, 1990) A szellem jelzőfényei (tanulmányok, Bp., Magvető Könyvkiadó, 1988) A hetvenes évek romániai magyar irodalma – A romániai magyar irodalom válogatott bibliográfiája 1971–1980 I-II. (Görömbei Andrással, monográfia, Bp., TIT, 1983; 1985)
  • : Művészeti Alap fiatal kritikusi ösztöndíja, 1983 JAK (József Attila Kör) belső ösztöndíj, 1987 Móricz Zsigmond Irodalmi Ösztöndíj, 1989 Kölcsey-díj, 1996 Széchenyi Professzori Ösztöndíj, 2000-2003 Petőfi Sándor Sajtószabadság-díj, 2002 Tamási Áron-díj, 2003 József Attila-díj, 2004 Lakiteleki Emléklap, 2007 Fehér Mária Alkotói díj, 2007 Hídverő-díj, 2009 Partiumi Írótábor Irodalmi díja, 2010 Bálint Tibor Emléklap, 2011 Partiumi Írótábor Egyesület Emléklapja, 2013 Arany János-díj, 2014 Magyar Érdemrend Tisztikereszt (polgári tagozat), 2015 Tokaji Írótábor Hordó-díja, 2016
  • : berthazoltan505@gmail.com