Negyedik menet

Igen aktuális, ámbár az utóbbi idők eseményei miatt drámai témával jelentkezett a Magyar Írószövetség KultúrRing című sorozata. Az eredetileg három szereplővel zajló vitaesten Lányi András író, filozófus betegsége miatt végül ketten beszélgettek a migráció kulturális hatásairól a műsorvezetővel, Horkay Hörcher Ferenc eszmetörténésszel: Schmidt Máriát történész, a Terror Háza főigazgatója és Kozma Imre atya, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapítója.
A személyes tapasztalatokon és világlátáson alapuló gondolatok mentén zajló eszmecserén Kozma Imre elmondta, hogy a vi­lág ja­va­i­nak új­ra­fel­osz­tá­sa zaj­lik. "Ha meg akar­juk ol­da­ni az em­be­ri­ség prob­lé­má­it, nem se­gélyt, nem ado­mányt kell ad­nunk, ha­nem meg kell osz­ta­nunk a ja­va­in­kat." Kozma atya úgy vél­te, az eu­ró­pai em­ber­nek ma min­den­nél fon­to­sabb az, mit bir­to­kol, ezért a kö­zel-ke­le­ti­ek bi­zo­nyos szem­pont­ból gaz­da­gab­bak, mi­vel szá­muk­ra a csa­lá­di, em­be­ri kap­cso­la­tok a leg­lé­nye­ge­seb­bek. Schmidt Mária az atya empatikus és elfogadó nézőpontja helyett inkább a veszélyekre hívta fel a figyelmet. Véleménye szerint a pá­ri­zsi ter­ror­tá­ma­dás le­he­tő­sé­get adott vol­na az eu­ró­pai elit­nek, hogy vál­toz­tas­son po­li­ti­ká­ján, de nem tet­te. Az egyet­len esély, ha erős eu­ró­pai had­se­reg épül, és her­me­ti­ku­san le­zá­rul­nak a kon­ti­nens ha­tá­rai.

http://magyaridok.hu/kultura/a-rosszra-joval-erdemes-valaszolni-184726/ http://mandiner.hu/cikk/20151128_a_nyugat_ontelt_a_kelet_felebredt_schmidt_maria_kozma_imre_migracio
http://www.origo.hu/kultura/kotve-fuzve/20151127-kultura-magyar-iroszovetseg-migracio-schmidt-maria.html
http://webradio.hu/hirek/kultura/a_migracio_hatasairol_tartottak_vitaestet_a_magyar_roszovetsegben

Harmadik menet

A Magyar Írószövetség KultúrRing című sorozatának barátságos mérkőzésén a folyóiratok támogatásáról vitatkoztak a szakma képviselői. A KultúrRing vitapartnerei voltak: Doncsev András, a Nemzeti Kulturális Alap alelnöke, Hoppál Péter, karnagy, egyházzenész, kultúráért felelős államtitkár (EMMI), Mészáros Sándor, író, irodalomtörténész, a Kalligram főszerkesztője, Oláh János, költő, író, a Magyar Napló főszerkesztője és Szentmártoni János, a Magyar Írószövetség elnöke, az NKA Folyóirat-kiadási Kollégiumának tagja. Az estet Pápay György kultúrpolitikai szakértő moderálta.

http://www.hirado.hu/2015/03/25/a-kulturalis-folyoiratokrol-vitaztak-az-iroszovetsegben/
http://www.irodalmijelen.hu/2015-mar-26-1111/ringben-folyoiratokert
http://www.litera.hu/hirek/jobb-sarokban-a-magyar-nyelv
http://www.origo.hu/kultura/20150328-repedezik-a-magyar-kultura-fundamentuma.html
http://mandiner.hu/cikk/20150326_mi_a_jovoje_a_folyoiratoknak

Második menet

A Magyar Írószövetség KultúrRing vitasorozatának november 26-i eseményének témája a középfokú humán oktatás helyzete volt. Az este eredetileg meghívott vendégei között szerepelt Pokorni Zoltán (Fidesz), aki betegségre hivatkozva lemondta a részvételt. A másik politikus meghívott, Kunhalmi Ágnes (MSZP) egyedüli politikusként nem vállalta a vitát, így ő sem vett az eseményen. Horkay Hörcher Ferenc moderátor így két oktatási szakemberrel, Kojanitz Lászlóval, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet kísérleti tankönyvekért felelős projektvezetőjével, illetve Salamon Konrád történésszel, tankönyvszerzővel, a Magyar Tudományos Akadémia doktorával beszélgetett a humán oktatás helyzetéről és lehetőségeiről, ezen belül a mai tankönyvek, a nemzeti alaptanterv és a nemzeti identitás kérdéseiről. Az oktatás hibáit sem hagyták figyelmen kívül a vitapartnerek: a számonkérés, a fegyelmezés, valamint a felvételi vizsga eltörléséből fakadó problémákat is érintették. Hörcher Ferenc a történettudomány tanításának lehetőségeire is rákérdezett, miszerint az vajon értékrend vagy világnézet kérdése. Kojanitz a beszélgetés végén leszögezte: a politikai viták ellenére a kerettanterv 80-90 százalékban nem változik. "Inkább szimbolikus dolgokon vitatkoznak kultúrpolitikusok, hogy a választóiknak bebizonyítsák, kultúrpolitikát csinálnak."

http://mandiner.hu/cikk/20141201_mennyi_ido_kell_a_tortenelmunk_tisztazasahoz_vita_a_human_oktatasrol

Első menet

Teltházzal indult a KultúRing, a Magyar Írószövetség új közéleti és irodalmi vitaest-sorozata, amelynek keretén belül hónapról hónapra olyan kulturális és közéleti témákat tárgyalunk, amelyek a társadalom szélesebb rétegét is foglalkoztatják. A KultúrRing október 28-i ülésének fókuszában az emlékezetpolitika állt. Ezen belül két fő téma foglalkoztatta a meghívott résztvevőket: hol romlott el a magyar politikai közösség emlékezete, illetve van-e a politikának létjogosultsága a történelmi megemlékezésekben. A "hol rontottuk el" kérdésre már-már önkritikus hangot ütött meg Hiller István szocialista politikus, aki aztán Schiffer Andrással keveredett vitába a baloldal szimbólumrendszere, illetve annak hiánya kapcsán. Az olykor széttartó és különböző vélemények hátterében állhat, miként azt Gulyás Gergely, az Országgyűlés fideszes alelnöke is kifejtette, hogy még nem született meg a 20. század közös magyar történelemszemlélete, így hiányzik a közös emlékezet, sérül az azonosságtudat. Legélénkebb vitát a Szabadás-téri emlékmű váltott ki. "Ne állítsunk olyan szobrokat, amiket húsz éven belül majd megint el kell tüntetni, mondta Jelenits István, jelezvén, hogy az emlékezés sohasem lehet abszolutisztikus. Ennek kapcsán Wehner Tibor emlékmű-állítási moratóriumot javasolt, Babarczy Eszter pedig az egyént, illetve a családi emlékezet fontosságát hangsúlyozta. A ringbe szállók, eltérő véleményeik ellenére, abban mind egyetértettek, hogy további párbeszédre lenne szükség. Ugyanez derült ki az eddigi sajtóvisszhangból is, hiánypótló és fontos eseménynek tartják az Írószövetség nyitottságát, hogy teret és alkalmat ad a különféle nézetek párbeszédjének. A következő, november 26-i KulúRinggel is ezt kívánjuk elősegíteni, ahol a középpontban a középszintű humán oktatás és tankönyvei lesznek.

KultúRing, Fókuszban az emlékezetpolitika

2014. október 28. 19:30
Magyar Írószövetség, díszterem,

Résztvevő felek voltak:

  • Babarczy Eszter eszmetörténész
  • Gulyás Gergely, az Országgyűlés fideszes alelnöke
  • Hiller István (MSZP), az Országgyűlés alelnöke
  • Jelenits István teológus, piarista atya
  • Schiffer András országgyűlési képviselő, az LMP társelnöke
  • Wehner Tibor művészettörténész

Moderátor: Horkay Hörcher Ferenc

http://www.hirado.hu/2014/10/29/magyar-iroszovetseg-hianyzik-a-parbeszed-de-van-remeny-a-konszenzusra/?source=hirkereso
http://mandiner.hu/cikk/20141029_miert_nincs_konszenzus_a_sajat_tortenelmunkrol
http://irodalmijelen.hu/2014-okt-30-1119/meg-mindig-itt-szobrozunk
http://magyarhirlap.hu/cikk/8595/Osztrak_erod_es_szovjet_emlekmu_arnyekaban
http://nol.hu/kultura/a-szabadsag-terei-meg-a-szabadsag-ter-a-giccs-emlekmuvevel-1495539