Kezdőlap / Tagjaink

Hubert Ildikó

1949-ben Pápán születtem. 18 éves koromig szülővárosomban jártam általános- és középiskolába (Petőfi Sándor Gimnázium), zeneiskolába.

A középiskola elvégzése után Pécsre kerültem a Tanárképző Főiskola magyar-ének-zene szakára. Itt Tillai Aurél karnagy, zeneszerző növendéke voltam.

Ezután szereztem meg az ELTE BTK Karán a középiskolai tanári végzettséget magyar szakon, miközben Tolnai Gábor régi magyar irodalmi speciál kollégiumába jártam. Bölcsészdoktori munkám is a 16. századhoz kapcsolódott.

Budapestre kerülésemkor általános iskolában tanítottam, amely az állami artistaképző intézettel kapcsolódott egybe.

Régi magyarországi irodalmi kutatásomat segítette, hogy az MTA Irodalomtudományi Intézet tanár-ösztöndíjasa (1976-1979) lehettem. A Pázmány Péter Hittudományi Akadémia (római katolikus, 3 éves) kurzusát ezen idő közben végeztem el, Nyíri Tamás irányításához tartozó csoportban.

1988-tól a budapesti Tanárképző Főiskolán tanítottam, majd annak az ELTE-vel való összevonása után nyugdíjazásomig itt folytattam munkámat.

Öt évig, a Tanárképző Főiskolai Karon végzett munkámmal párhuzamosan, a Károlyi Gáspár Egyetemen óraadó tanárként alkalmaztak, és majd 30 éven át a VII. kerület Pedagógiai Szolgáltató Központjában (meghatározott óraszámban) szaktanácsadóként szolgáltam.

20 éven át a Pápai Művelődéstörténeti Társaság budapesti  elnökhelyetteseként  tevékenykedhettem, de mindemellett több társaság tagja-, köztük a Magyar Olvasástársaság (HUNRA) egyik alapítótagja voltam.

A  régi irodalomhoz kapcsolódó önálló könyveimet, tanulmányaimat, szerkesztői  munkámat szerencsésen egészítették ki a pedagógia körében megjelent írásaim. Pályámon én még boldog tanár lehettem, többre hivatott tanítványokkal!