1956 filmeken

filmklubkep2

Filmklub – 1956 filmeken

A Magyar Írószövetség 1956-os filmklubja – 2. félév, 2017. tavasz

filmklub21

Folytatódik a Magyar Írószövetség 1956-os tematikájú filmklubja, amelyet 2016 őszén, a MaNDA-val közösen indítottunk. Az első félévben 1956-ban és 1957-ben forgatott rendszerkritikus, a forradalmat megelőlegező vagy frissen értelmező játékfilmeket vetítettünk. Az emlékév második felében három, rendszerváltás után készült, a témába vágó alkotást tűzünk műsorra. Mindhárom irodalmi adaptáció. Két film esetén kortárs művekről lévén szó, írójukat, Kovács Istvánt és Szőcs Gézát hívjuk meg vendégnek a vetítések utáni beszélgetésekre. Az első alkalomra Sólyom Andrást, a film rendezőjét kérjük fel a közönségtalálkozón való részvételre.

A filmklubot Deák-Sárosi László költő, filmesztéta, az Országos Széchényi Könyvtár munkatársa és a Magyar Írószövetség tagja vezeti.

A vetítések helyszíne: A Magyar Írószövetség Klubterme, 1062 Budapest, Bajza utca 18.
A vetítések időpontjai: 2016. március 14., április 4., április 18., keddi napokon 18 órától


Az 1956 filmeken filmklub második félévének programja

 

Pannon töredék (1997, Sólyom András)

Időpont: március 14. 18.00 óra

 

1990 után az első magyar játékfilm, amely 1956-ot választja központi témájául. Forgatókönyvét Sólyom András és Nagy András írta Mészöly Miklós azonos című elbeszélésének, illetve Ratkó József visszaemlékezéseinek felhasználásával. A film szokatlan perspektívából láttatja a forradalom és szabadságharc eseményeit: naplótöredékekből, mozaikokból kirakva, egy fiú felnőtté érésének drámaivá fokozódott eseményein keresztül. A fiú (Almási Sándor) egyszerre kerül közel a szerelem, a szexualitás és a halál élményéhez. Beleszeret a Magyarországon tanuló bolgár diáklányba (Marozsán Erika), és együtt vesznek részt a forradalmi eseményekben, illetve együtt tapasztalják meg a férfi-női szenvedély végzetes érzését. Az irodalmi eredetű filmes poétikai elemeket kiváló színészi alakítások teszik még inkább átélhetővé.

 

Vendég: Sólyom András


Budakeszi srácok (Erdőss Pál, 2006)

Időpont: április 4. 18.00 óra

 

A Budakeszi srácok (2006) Kovács István A gyerekkor tündöklete című regénye alapján készült. A film azonban nemcsak a gyerekkor tündökletének intenzív pillanatait lesi el egy tízéves, félárva kisfiú életéből, hanem a mindig kissé borongós, melankolikus képek hatásán keresztül megragadja a forradalom és szabadságharc előtti és alatti időszak hangulatát is. A film alcíme Pál utcai fiúk élesben. A kiskamasz gyereket és társait Budakeszin valóban élesben érik a forradalmi, a harci cselekmények, és ezekre a film egyes részei dokumentumpontossággal utalnak, azonban a hangsúly mégis a belső történéseken van, a kisfiú anyjához, annak élettársához való viszonyulásában. Minderre rárakódnak a korszak elhallgatásai, a titkolózások, az utalgató sejtetések. Erdőss Pál, aki több ifjúsági filmet forgatott, ezúttal is a színészvezetéssel oldja meg azt a hatást, amelyet más rendező talán a dramaturgia intenzívebb fokozására bízott volna.

 

Vendég: Kovács István

 


Liberté ’56 (2007, Vidnyánszky Attila)

Időpont: április 18. 18.00 óra

 

Nehezen meghatározható műfajú, de épp ezért érdekes perspektívájú film a Liberté ’56 (2007). Szőcs Géza a művet eredetileg színpadra írta, és így mutatták be. A darab cselekménye ráadásul arról szól, hogy 1958 júniusában, Nagy Imrének és társainak kivégzését követően egy egyetemi klub diákjai elhatározzák, hogy színpadra állítják 1956 őszének budapesti történéseit. A mű a műben annak a bizonyos tizenkét napnak az eseményeit dolgozza fel helyenként patetikusan, helyenként torzó-szerűen és reflexivitással, de a teljes cselekmény mintegy három évtizednyire kiterjed, a rendszerváltás körüli időkig. A forradalmi napok eseményeinek kontextusában megidéztetik Nagy Imre, Kádár János, Maléter Pál, Bibó István, sőt az akkori szovjet nagykövet Jurij Valgyimirovics Andropov is. A színműhöz és a filmhez Verebes Ernő írt zenét, amely legalább annyira az összhatáshoz tartozik, mint a szabadban tartott látványos jelenetpróbák.

 

Vendég: Szőcs Géza

 

A programok ingyenesen látogathatók.

A vetítések az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóján létrehozott Emlékbizottság támogatásával kerülnek megrendezésre.

© 2016–2017 MÍ, MaNDA